MENÜ
 • yaşayan kalp
 • living heart

‘Yaşayan Kalp’, yüksek nitelikli Kalp Cerrahisi, Kardioloji ve Vasküler Cerrahi bölümleri ekiplerinden oluşan multidisipliner bir organizasyondur.  

Güvenilir ve deneyimli ekibimiz; uzman kardiyologlar, invazif kardiologlar, literatüre yeni cerrahi teknikler katan kalp cerrahları, damar cerrahları, kardiyak anestezistler, radyologlar, girişimsel radyologlar, nükler tıp uzmanları, kardiyak yoğun bakım uzmanları ve hemşireleri, ekokardiografi uzmanlarından oluşmaktadır.

Ekip çalışması, hastanelerimizde kullanılan yüksek teknoloji ve donanım, akıllı çözümler ve özenle planlanmış süreçler yüksek kalitede hizmet vermemizi sağlamaktadır. 

‘Yaşayan Kalp’ bölümü olarak verdiğimiz hizmetler;

 • Noninvazif Kardioloji Tanı Merkezi
 • İleri Kardiyovasküler Görüntüleme 
 • Girişimsel Hibrid Kardiyak Katerizasyon Labrotuvarları
 • Girişimsel Kalp Kapağı Hastalıkları Bölümü
 • Kalp Cerrahisi Servisi
 • Kardiovasküler Yoğun Bakım Servisi
 • Koroner Yoğun Bakım Servisi
 • Telemetri Hemşireliği ile Takip Servisi
 • Kardiyak Rehabilitasyon  Bölümü
 • Arteryal ve Venöz Hastalıklar Damar Cerrahisi Bölümü 

Doktorlar

Doktor seçin

Ne Yapıyoruz

- Kalp Cerrahisi

- Kardiyoloji

- Vasküler Cerrahi

Kim

- Yaşayan Kalp

- Bize Danışın