MENÜ

‘Yaşayan Kalp’; yüksek kaliteli Kalp Cerrahisi, Kardiyoloji ve Vasküler Cerrahi ekiplerinin beraberce oluşturduğu bir takım tarafından gerçekleştirilen multi-disipliner bir kardiyovasküler programdır.

Doktorlar

Doktor seçin

Kardiyoloji

- Kompleks Koroner Girişimler

- Perkütan Kalp Kapak Tedavileri

- Aritmi Merkezi

- İleri Kardiyovasküler Görüntüleme

- Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Merkezi