MENÜ

‘Yaşayan Kalp’, yüksek nitelikli Kalp Cerrahisi, Kardioloji ve Vasküler Cerrahi bölümleri ekiplerinden oluşan multidisipliner bir organizasyondur. 

Doktorlar

Doktor seçin

Kalp Cerrahisi

- Koroner Bypass Cerrahisi

- Kalp Kapağı Cerrahisi

- Aortik Anevrizma ve Aort Diseksiyon Cerrahisi

- Re-operasyon

- Yüksek Riskli Kalp Cerrahisi

- Doğumsal Kalp Hastalığı Cerrahisi

- Robotik Kalp Cerrahisi